A Barbara népszokás

Vordernbergi Bányásztestület

 

A stájer Erzberg (Érchegy) bányász népszokásnak Vordernbergben már évtizedeken át tartó hagyománya van. Az 1929. évből származó fényképeken már a bányásztömegek felvonulása látható védőszentjük Szent Barbara ünnepén.

Vordernbergben az einsenerzi egykori Osztrák Alpine-Montan-Társaság (ÖAMG) szervezte az évenként megrendezett Barbara ünnepséget, amely támogatására egy helyi Barbara Bizottságot (a Stájer Erzberg dolgozói) hoztak létre. Ezek az asszonyok (!) és férfiak gondoskodtak nagy odaadással az akkoriban még vasárnapi rendezvényről a korábbi Alpesi Teremben (Legényház).

A vordernbergi térségben a bányászok egyre csökkenő létszáma miatt a 70-es és 80-as években a Barbara ünnepség megtartását a VA Eisenerz átruházta az újonnan alakult Vordernbergi Barbara Bizottságra. Az Alpesi Terem is az MG Vordernberg tulajdona lett, és a vordernbergi bányásztörténet méltatásaképpen „Barbara Termek”-nek hívják. A „vasárnapi matiné” szinte egy egész napos népszokássá vált „Barbara szombaton”.

A „Stájer Eisenstraße” Egyesülettel és az MG Vordernberg-el együtt a Vordernbergi Bányásztestület minden évben egyúttal a Barbara Bányász Népszokások rendezője is az Osztrák Eisenstraße jelentős személyiségei részére (OÖ, NÖ és Stmk), akik az Info-Centrumban (Barbara-Markt), majd a Barbara Termekben találkoznak.

Azóta a jelenleg 12 bizottsági tag az őket kiegészítő 20 bányásztestületi kollégával együtt gondoskodik az évente megrendezendő Barbara ünnepségről, újabban a vendéglátás területén a Vordernbergi Szabadidő Klubbal és a bevált Plöbst-konyhakollektívával együttműködésben. Az ünnepi bányászprogram természetesen a Bányásztestület kezében van.

Újra felelevenítették a „bőrugrást”, amely eredetileg Tunner Péter Raithausban lévő egykori Bányászati Tanintézetéből származik. Időközben már 26 tiszteletbeli bányász tartozik a Vordernbergi Bányásztestülethez, és a tiszteletbeli bányászállományba a „farbőr feletti ugrással” évente vesznek fel érdemben bővelkedő személyiségeket.

LINK: Knappschaft Vordernberg (Vordernbergi Bányásztestület)